Chỉ số Dow Jones, Lợi tức Kho bạc, Vàng nhảy vọt trên Thông báo của FOMC


ForexVua2


FOMC, COVID-19, Suy thoái, Dow Jones, Vàng - Điểm nói chuyện

Ủy ban Thị trường mở Liên bang của Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất vào chiều thứ Tư, phù hợp với kỳ vọng. Hành động mới nhất này khiến tỷ lệ Quỹ Liên bang chuẩn ở mức thấp lịch sử là 0% -0,25%. Vàng và chỉ số Dow Jones tăng cao hơn cùng với lợi suất kho bạc. "Dấu chấm" được cập nhật của Fed tiết lộ rằng phần lớn các thành viên dự kiến ​​lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp cho đến năm 2022. Chủ tịch Fed Powell sẽ phát biểu vào cuối giờ.

Chỉ số Dow Jones (Biểu đồ 1 phút)

Nguồn: Biểu đồ IG

Vàng điểm (1 Biểu đồ -Min)

Nguồn: Biểu đồ IG

** Phát triển câu chuyện - Kiểm tra lại các bản cập nhật **