Sản xuất công nghiệp của Anh thu hẹp với tốc độ tồi tệ nhất


ForexVua


Vào lúc 06:00 GMT, nền kinh tế Anh đã công bố chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 4, giảm 20,3%, tốc độ tồi tệ nhất ở Anh từ trước đến nay, tệ hơn dự báo là -15% và tồi tệ hơn so với mức đọc trước đó là -4,2%. Dữ liệu này là tiêu cực cho nền kinh tế Anh.