Nasdaq giảm sau phút Fed, ASX 200 và Straits Times có thể mở cửa thấp hơn


ForexVua2


NASDAQ, ASX 200, STRAITS TIMES INDEX TRIỂN VỌNG: