Hợp đồng kinh tế Anh kỷ lục 20% trong tháng 4


ForexVua


Vào lúc 06:00 GMT, nền kinh tế Anh đã công bố mức đọc GDP trong tháng 4, giảm 20,4%, tốc độ tồi tệ nhất ở Anh kể từ khi dữ liệu được phát hành lần đầu tiên vào năm 2018, tệ hơn dự báo là -18,6% và tồi tệ hơn so với lần đọc trước là -5,8%.