Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng trong tháng 6


ForexVua


Niềm tin của người tiêu dùng đã được cải thiện ở Mỹ trong tháng 6 nhờ các biện pháp mở cửa trở lại mà một số tiểu bang Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện.

Cuộc khảo sát của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã tăng lên 78,9 điểm vào tháng 6 vs.72.3 điểm trong tháng 5, để đánh bại các nhà phân tích dự báo 75 điểm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng Hoa Kỳ phải đối mặt với "con đường dài" để phục hồi sau suy thoái do đại dịch coronavirus gây ra.