ZAR Momentum bị tạm dừng bởi Resurgent USD, JSE Top 40 Cập nhật


ForexVua2


ZAR và Phân tích chỉ số địa phương: