GDP quý 2 được điều chỉnh cao hơn trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, việc làm được điều chỉnh thấp hơn


fxleadersBáo cáo GDP ban đầu từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã công bố mức giảm đáng kể 12,1% trong quý 2, do việc khóa coronavirus có tác động tiêu cực lớn ở mọi nơi, nhưng nó đã được sửa đổi cao hơn vào ngày hôm nay. Mặt khác, việc làm giảm 2,8%, đã được điều chỉnh xuống -2,9% vào ngày hôm nay, nhưng quý 2 giờ đây đã là lịch sử. Dưới đây là báo cáo GDP mới từ Eurostat:

Báo cáo GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu do Eurostat phát hành - ngày 8 tháng 9 năm 2020

Việc sửa đổi cao hơn một cách nhẹ nhàng là điều không mấy an ủi vì điều này chỉ tái khẳng định sự sụt giảm lớn nhất trong kỷ lục của nền kinh tế khu vực đồng euro. Thị trường hiện đang tập trung hơn vào giai đoạn phục hồi nên việc phát hành dữ liệu này có ý nghĩa rất ít.