Tỷ giá USD / CAD trên Quyết định tỷ giá của BoC


ForexVua2


Ngân hàng Canada, USD / CAD, Kinh tế - Các điểm trao đổi