Việc làm ấn tượng ở Canada, giảm USD / CAD


fxleadersNền kinh tế Canada bắt đầu phục hồi từ cái lỗ mà nó đã rơi vào trong thời kỳ khóa cửa, nhưng sự phục hồi bắt đầu muộn hơn các nước khác và có vẻ yếu hơn. Mặc dù vậy, trong tháng 8 và tháng 9, sự phục hồi đã suy yếu trở lại. Mặc dù, báo cáo việc làm hôm nay khá ấn tượng, cải thiện tình cảm đối với đồng CAD.

Thống kê việc làm của Canada cho tháng 9 năm 2020

Những con số tốt hơn mong đợi trên diện rộng với sự gia tăng lớn hơn kỳ vọng về sự thay đổi ròng trong việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh. USD / CAD đã mất khoảng 50 pips sau báo cáo này vì CAD tăng cao hơn và USD lại giảm.