Triển vọng đô la Mỹ: DXY gặp khó khăn khi Fed kêu gọi kích thích tài chính


ForexVua2


Chỉ số Đô la Mỹ, DXY, Cục Dự trữ Liên bang, Viện trợ Tài chính Hoa Kỳ, Tuyên bố Thất nghiệp - Các điểm cần trao đổi: