Dự báo giá đồng: Tiêu điểm là GDP quý 3 của Mỹ và PMI của Trung Quốc


ForexVua2


Giá đồng, GDP quý 3 của Hoa Kỳ, PMI của Trung Quốc, USDCNH - Những điều đáng bàn