Con số niềm tin của người tiêu dùng hỗn hợp


fxleadersNiềm tin của người tiêu dùng chậm được cải thiện, sau sự sụt giảm trong tháng 3 và tháng 4 do các đợt giảm giá. Niềm tin của người tiêu dùng CB đã tăng vọt trong tháng 6 và giảm một lần nữa vào tháng 7 và tháng 8. Tháng 9 là một tháng tích cực khác, nhưng hôm nay chúng ta đang thấy tháng này giảm nhiệt. Mặc dù, con số tình hình hiện tại đã tăng cao hơn.

Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ từ Hội đồng Hội nghị

Hiện tại có một bước ngoặt tình hình mong đợi. Thước đo kỳ vọng là thước đo hướng tới tương lai hơn và báo hiệu một số cảnh báo trước. Cuộc bầu cử sẽ có tác động lớn đến cuộc khảo sát này trong tháng tới. Một nửa đất nước sẽ vô cùng thất vọng và một nửa còn lại hài lòng. Chúng ta sẽ phải xem điều đó ảnh hưởng như thế nào đến chi tiêu và sự tự tin nhưng tôi có xu hướng nghĩ rằng 'hy vọng' sẽ phát huy cả hai cho đến khi một bên thất vọng.