Các mức giao dịch Forex & Hàng hóa cần theo dõi vào Thứ Tư


fxleadersEUR / USD - Mức kỹ thuật

Kháng cự hỗ trợ

1.178 1.1844

1.1748 1.1876

1.1716 1.1909

Cấp độ giao dịch chính: 1.1812

USD / JPY - Cấp độ kỹ thuật

Kháng cự hỗ trợ

104,88 105,59

104,48 105,9

104,17 106,29

Cấp giao dịch chính: 105,19

GBP / USD -Cấp độ kỹ thuật

Kháng cự hỗ trợ

1.3192 1.3315

1.3112 1.3358

1.3069 1.3438

Cấp giao dịch chính: 1.3235

GOLD -Cấp độ kỹ thuật

Kháng cự hỗ trợ

1860.56 1890.56

1844.73 1904.73

1830.56 1920.56

Cấp độ giao dịch chính: 1874,73

WTI CRUDE OIL- Cấp độ kỹ thuật

Kháng cự hỗ trợ

39,9 42,33

38,44 43,3

37,47 44,76

Cấp giao dịch chính: 40,87