Lạm phát Hoa Kỳ giảm bằng phẳng vào tháng 10


fxleadersLạm phát trở nên tiêu cực ở hầu hết các nơi từ tháng 3 cho đến tháng 5, do giá dầu giảm và thế giới phương Tây bị khóa. Tuy nhiên, CPI (chỉ số giá tiêu dùng) đã tăng vọt trong suốt mùa hè, khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi và lạm phát của Mỹ tăng trung bình 0,6%. Mặc dù, nó đang giảm nhiệt trở lại, giảm âm ở châu Âu kể từ tháng Chín. Tại Mỹ, CPI đã hạ nhiệt và cả CPI tiêu đề và chính đều giảm trong tháng trước, trong khi CPI theo năm chậm lại còn 1,2%.

Báo cáo CPI tháng 10 của Hoa Kỳ

Đây là một sự thiếu sót nhưng nó sẽ không đột ngột thúc đẩy Fed hành động. Powell đang theo dõi sự phát triển trong các trường hợp và hạn chế covid. Điều đó sẽ chiếm ưu thế trong vài tháng tới. Khi chúng ta thoát khỏi đại dịch thì lạm phát sẽ là tin tức hàng đầu.