Giá vàng Mắt Kho bạc-Fed đụng độ, Dầu thô có nguy cơ bị khóa chặt


ForexVua2


Vàng, XAU / USD, Dầu thô, Dự luật chốt chặn, Fed, Kho bạc, Phân tích kỹ thuật - Các điểm trao đổi: