Đồng bảng Anh rơi vào dữ liệu kinh tế yếu


ForexVua


Đồng bảng Anh giảm so với hầu hết các loại tiền tệ vào thứ ba, sau khi công bố dữ liệu yếu và trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh.

Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Anh đã tăng 528,9K vào tháng 5, cao hơn ước tính 405,3K.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 3,9% không thay đổi so với mức đọc của tháng Tư, nhưng tốt hơn dự báo là 4,7%.

Chỉ số thu nhập trung bình tăng 1 %, thấp hơn dự báo 1,4% và thấp hơn mức đọc 2,3% trước đó.

Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm, trong khi kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,10%, trong khi mở rộng quy mô của chương trình mua tài sản lên 745 tỷ bảng từ 645 tỷ bảng.

Vào lúc 19:46 GMT, GBP / USD giảm 0,3% xuống 1,2566, sau khi cặp này đạt mức cao 1,2688 và a thấp 1.2556.