Bạc đóng cửa cao hơn 1,5% trong bối cảnh bất ổn đối với nền kinh tế Mỹ


ForexVua


Bạc tương lai tăng vào thứ ba, vì sự không chắc chắn xung quanh nền kinh tế Mỹ khiến các nhà đầu tư sợ kim loại quý là nơi trú ẩn an toàn, mặc dù đồng đô la Mỹ tăng so với hầu hết các loại tiền tệ.

Chủ tịch nói thêm rằng các doanh nghiệp nhỏ, thấp Các hộ gia đình có thu nhập và các nhóm dân tộc thiểu số khác đã trải qua tác động mạnh nhất.

Chỉ số bán hàng bán lẻ ở Mỹ cho thấy mức tăng 17,7% trong tháng Năm, đây là mức đọc hàng tháng lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Đồng đô la chỉ số tăng so với rổ tiền tệ tăng 0,3% lên 97,04 điểm vào lúc 19:42 GMT, sau khi nó chạm mức cao 97,2 và mức thấp 96,2. một ounce, sau khi đạt mức cao trong ngày là 17,79 đô la và mức thấp là 17,465 đô la.