Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng hơn 2 triệu thùng


ForexVua


Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy ngày hôm nay, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 1,2 triệu thùng, đạt tổng số 539,3 triệu thùng trong tuần qua, đánh bại dự báo giảm 3 triệu.

< p> Các kho dự trữ xăng đã giảm 1,7 triệu thùng xuống tổng cộng 257 triệu thùng và các kho dự trữ chưng cất đã giảm 1,4 triệu thùng xuống còn tổng cộng 174,5 triệu.

Trong khi Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy ngày hôm qua trong sơ bộ dữ liệu tồn kho tăng 3,9 triệu thùng trong cùng kỳ.