Hoạt động xây nhà của Mỹ cho thấy dấu hiệu sớm của sự phục hồi?


fxleadersHoạt động xây nhà tại Mỹ tăng với tốc độ chậm hơn dự kiến ​​trong tháng 5 nhưng có dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất đang bắt đầu hồi phục sau cuộc khủng hoảng coronavirus khi giấy phép xây dựng nhà trong tương lai tăng cao. Theo dữ liệu do Bộ Thương mại công bố, nhà ở bắt đầu tăng 4,3% lên 974 nghìn đơn vị trong tháng 5.

Sự gia tăng nhà ở bắt đầu sau khi giảm 40% hoạt động xây nhà trong tháng 3 và tháng 4, khi Mỹ vẫn bị khóa. Trong khi đó, các đơn xin vay mua nhà đã tăng lên mức cao nhất được thấy trong hơn 11 năm qua trong tuần qua, cho thấy dấu hiệu phục hồi trong lĩnh vực nhà ở.

Giấy phép nhà ở cho hoạt động xây dựng trong tương lai phục hồi mạnh mẽ, tăng 14,4% lên 1,22 triệu trong tháng Năm. Thị trường nhà ở chiếm khoảng 3,3% GDP của Hoa Kỳ nhưng có tác động gián tiếp lớn hơn đối với nền kinh tế của đất nước.

Mặc dù sự gia tăng nhẹ của nhà ở, các nhà kinh tế dự báo hoạt động xây nhà sẽ trải nghiệm co thắt mạnh trong quý hiện nay trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn tăng cao. GDP của Mỹ dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng hơn 45% trong quý 2 năm 2020, sau khi giảm 5% trong quý đầu tiên của năm.