Bài học giao dịch hàng đầu: Cẩn trọng hơn trước khi tham gia các giao dịch phổ biến


ForexVua2


Quý đầu tiên của năm 2020 khiến các nhà giao dịch kinh ngạc khi Covid-19 xé toạc nền kinh tế toàn cầu. Hành động nhanh chóng từ Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác đã hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu và thị trường tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới. Khi năm trôi qua và thị trường ổn định, các nhà giao dịch dần chuyển sang lập trường chấp nhận rủi ro hơn. Được củng cố bởi sự lạc quan về vắc-xin, sự hỗ trợ và can thiệp liên tục từ các ngân hàng trung ương và kích thích tài chính, các chủ đề chính thúc đẩy các ngành nghề phổ biến của năm 2020 có vẻ sẽ tăng cường.

Tuy nhiên, trong thời đại Internet, khi các nhà giao dịch có thể dễ dàng chia sẻ ý tưởng của mình, điều quan trọng là phải lưu ý đến những ảnh hưởng bên ngoài đến giao dịch và triển vọng thị trường của bạn. Điều này không có nghĩa là việc tham gia các giao dịch phổ biến hoặc đông đúc là sai lầm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch được phục vụ tốt nhất bằng cách là những người quan sát khách quan về thị trường. Trước khi tham gia một giao dịch phổ biến hoặc bất kỳ giao dịch nào, điều quan trọng là phải xác định và tách biệt các tiếng nói bên ngoài trước khi thực hiện phân tích và thẩm định của bạn.

--- Được viết bởi Thomas Westwater, Nhà phân tích của DailyFX.com

Để liên hệ với Thomas, hãy sử dụng phần nhận xét bên dưới hoặc @FxWestwater trên Twitter