EU Stoxx 50 có thể sụp đổ bất chấp sự chấp thuận của vắc xin Moderna Covid-19


ForexVua2


EU Stoxx 50, Thuốc chủng ngừa Moderna Covid-19, Sự phục hồi kinh tế trì trệ - Các điểm trao đổi: