Khu vực dịch vụ của Pháp trở lại tăng trưởng vào tháng 6


ForexVua


Vào lúc 08:15 GMT, nền kinh tế Pháp đã phát hành bản đọc Flash cho PMI dịch vụ cho tháng 6 ở mức 50,3 điểm, cao hơn dự báo 44,9 và cao hơn mức đọc trước đó là 31,1. Dữ liệu này là tích cực cho nền kinh tế Pháp.