Tỷ giá EUR / USD, GBP / USD tại các cuộc đàm phán thương mại của Hoa Kỳ


ForexVua2


EUR / USD, GBP / USD, USD / CAD, Châu Âu mở - Điểm nói chuyện: