GDP của Canada sụt giảm thêm vào tháng Tư


fxleadersNền kinh tế Canada đã tăng trưởng tốt trong năm ngoái, trong khi phần còn lại của toàn cầu đang suy yếu do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nhưng, coronavirus đã đến và hủy hoại mọi thứ cho mọi người. Vào tháng 3, nền kinh tế ký hợp đồng 7,2%, như báo cáo của tháng trước đã cho thấy, nhưng nó đã được điều chỉnh thấp hơn ngày hôm nay xuống -7,5%. Vào tháng Tư, sự co lại sâu hơn, khi GDP trở nên nhỏ hơn 11,6% chỉ sau một tháng. Đó là cơn co lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Dữ liệu GDP tháng 4 năm 2020 của Canada

Nhịp tiêu đề được khớp với lần sửa đổi trước và điều đó đặt y / y phù hợp với mong đợi. Trong mọi trường hợp, một thập kỷ tăng trưởng GDP đã bị xóa sổ trong hai tháng. Đồng đô la Canada đã đưa ra báo cáo sải bước và hầu như không thay đổi.