Mua USD / CHF trên MA


fxleadersUSD / CHF đã giảm giá trong gần một năm, kể từ tháng 3 năm ngoái sau biến động lớn trong tháng trước. Các đường trung bình động đã làm rất tốt trong việc cung cấp mức kháng cự trong thời gian pullback thấp hơn và giữ áp lực giảm giá cho cặp ngoại hối này.

Mặc dù mức giảm có thể đã kéo dài quá nhiều sau khi giảm xuống 0,8750 vào đầu Tháng Giêng. Người mua quay trở lại và đẩy giá lên trên mức trung bình động trên biểu đồ H4. Một vùng kháng cự được hình thành trong khoảng 0,8920s, trong khi ở đáy SMA 100 (màu xanh lá cây) hình thành vùng hỗ trợ quanh 0,8860.

Đường trung bình động này đã được giữ là hỗ trợ trong hơn một tuần, trong khi đường SMA 200 (màu tím) đã tham gia, điều này đang tiếp thêm sức mạnh cho sự suy giảm. Chỉ báo ngẫu nhiên cũng cho thấy giá hiện đang bị bán quá mức USD / CHF , vì vậy chúng tôi quyết định mở tín hiệu mua ngoại hối trên SMA 100, hy vọng giá tăng từ đây.

< p>